Allmän
Autentisera
Du kan använda @email_address@, @screen_name@ och @user_id@ i fältet användarnamn och @password@ för fältet lösenord. Dessa kommer ersättas vid körtid till den aktuella användarens uppgifter.
Utseende och funktion