Általános
Hitelesít
Használhatod a @email_address@, @screen_name@ és @user_id@ mintákat felhasználónév mezőhöz, a @password@ mintát jelszó mezőhöz. Futásidőben ezek behelyettesítődnek az adott felhasználó adataival.
Megjelenítési beállítások