Υπάρχουν διαδικασίες δεν σε εξέλιξη πια.
Εφαρμογή
      • Ρυθμίσεις
Τις διαδικασίες εξαγωγής δεν βρέθηκαν.
Τις διαδικασίες εξαγωγής δεν βρέθηκαν.
no-export-processes-were-found
Υπάρχουν διαδικασίες δεν σε εξέλιξη πια.