Ορισμός των στυλ εμφάνισης που χρησιμοποιούνται κατά την εμφάνιση blogs όταν αυτά εμφανίζονται ως κανονική σελίδα ή ως RSS.
Διαχείριση προτύπων εμφάνισης εφαρμογής για το IDGF-SP